Ideálně vyplněný hlasovací lístek

Doporučení pro ty, kteří chtějí, aby Starostové pro Liberecký kraj získali co největší počet mandátů, pozici starosty a dalších míst v radě: Jedním křížkem označit kandidátní listinu Starostové pro Liberecký kraj. Tzn. 19 hlasů a maximální šanci na co největší číslo volební strany, tím pádem maximálního počtu mandátů a maximálního vlivu při volbě starosty, místostarosty a dalších členů rady: