Bc. Robert Šipula

(nar. 23.03.1984, bez politické příslušnosti, státní zaměstnanec)

V Chrastavě bydlím celý svůj život a jsem zde nadmíru spokojený. Město je úchvatné, jak svou historií, lokalitou a lidmi, kteří tu žijí. Pokud by Vás zajímalo něco málo o mně, tak to vezmu ve zkratce, abych čtenáře příliš nenudil.

Vystudoval jsem Právní akademii v Liberci a následně i Policejní akademii v Praze. V současné době pracuji na pozici vyšetřovatele na Oddělení hospodářské kriminality v Liberci. Zároveň působím v zastupitelstvu a radě města, čímž jsem pocítil o to větší zodpovědnost nad děním v našem městě a doufám, že alespoň většina mých spoluobčanů je s naší prací spokojena. Na druhou stranu vnímám i negativní podněty, které jsou a vždy budou. Žijeme v demokratické době a jak já říkám, co člověk, to názor. Zároveň je jasné, že lidé mají různé potřeby ke spokojenosti, které se nám snad dařilo v co největší míře naplnit, byť jsme prošli těžkým obdobím, které zužoval převážně COVID-19. Nyní snad utichne i válka na Ukrajině a nastane pro nás všechny klidnější a pohodovější období.

Právě to, jak jsou občané města s jejich „vedením“ spokojeni ukážou právě volby, které se dají nazvat zúčtováním za předchozí roky. Za sebe mohu říci, že jsme se opravdu snažili udělat vše k příjemnému, pohodovému a kulturně rozmanitému životu v našem městě. Do budoucna je stále na čem pracovat, zlepšovat a modernizovat, na čemž bych se chtěl i nadále podílet.