Kandidátka N1. Danuše Husáková

(nar. 06.08.1955, bez politické příslušnosti, předsedkyně TJ Spartak)

Jsem dlouholetým aktivním  členem  volejbalového a kuželkářského oddílu TJ Spartak a čtyři funkční období jsem členem výkonného výboru s výkonem funkce předsedkyně TJ Spartak Chrastava, spolek.

V občanském životě jsem  již ve starobním důchodu.

Mám dlouholeté zkušenosti v administrativě a jako manažer jedné z firem v bývalém areálu ELITEX.

MOTO:

Ve spolupráci se zástupci města a sportovních klubů  je nutné vytvářet dostupná a kvalitní sportoviště pro aktivní odpočinek všech občanů města.

Svými zkušenostmi bych chtěla přispět k podpoře organizovaného  a neorganizovaného sportu ve všech podobách tak, aby bylo docíleno zdravého a spokojeného života  občanů města.