Kandidátka 16. Ing. Markéta Sochorová

(nar. 02.11.1969, bez politické příslušnosti, vedoucí učitelka SOŠ)

Jmenuji se Markéta Sochorová a v Chrastavě žiji už 30 let.  Jsem 32 let vdaná a s manželem Martinem  jsme vychovali, dnes již, dva dospělé syny – Jakuba a Adama.

Celý svůj profesní život se věnuji výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

17 let jsem pracovala ve zdejším – tehdy ještě Výchovném ústavu a dětském domově se školou, kde jsem se starala o děti s poruchami chování.

V roce 2016 jsem odtud musela odejít a od té doby až dosud pracuji jako vedoucí učitelka Obchodní a praktické  školy při SOŠ Jablonecká v Liberci a vzdělávám děti s rozličnými handicapy – mentálním postižením,  fyzickými handicapy, kombinovanými vadami  a poruchou AS.

Je to práce opět náročná na psychiku, ale naštěstí mám mnoho koníčků – od sportu, přes kynologii, cestování, turistiku až po práci na mojí zahrádce, které mi pomáhají náročnost práce kompenzovat.

Jsem nestraník, nikdy jsem v žádné straně nebyla, ale je mi velmi blízký a sympatický volební program strany SLK. O to víc sympatičtější, že se jí dařilo během uplynulých  volebních období program i plnit.

Proto velmi ráda i v letošních komunálních volbách znovu  stranu Starostové pro Liberecký kraj  a její program podpořím a pokud budu mít možnost, ráda ještě něco udělám i pro lepší život v našem městě.