Kandidát 3. Mgr. Bc. Aleš Trpišovský

(nar. 19.12.1962, bez politické příslušnosti, ředitel školy)

Přestože jsem se narodil v Liberci, celý svůj dosavadní život jsem prožil v Chrastavě, a proto se cítím být „rodilým Chrastavanem“.

Zdravé životní prostředí, kvalitní služby pro občany, rozsah občanské vybavenosti, rozvoj místní ekonomiky, dostupnost školských zařízení – to jsou jen některé z charakteristik, které by mělo mít každé město. Nejinak je tomu i v Chrastavě. Proto se domnívám, že investiční akce a realizované projekty v uplynulých obdobích byly právě těmi správnými kroky. Další směřování v rozvoji našeho města tak vidím v dokončení již započatých a v realizaci nově připravovaných akcí s maximální podporou dotačních programů.

Jako ředitel základní školy, bych rád za všechny povedené projekty z minulého období, uvedl rozsáhlou rekonstrukci budovy školy ve Školní ulici, která se nyní může pyšnit moderním a motivujícím vzdělávacím prostředím. Ještě více by si obdobnou rekonstrukci zasloužila budova v Revoluční ulici. Je to taková naše „popelka“ a přitom právě touto budovou, kde jsou 1. a 2. třídy, projdou všechny chrastavské děti.

Vážení spoluobčané, pokud dostanu vaši důvěru, budu se snažit, aby Chrastava byla i nadále městem, ve kterém stojí za to žít celý život.