Kandidát 8. Mgr. David Just

(nar. 30.09.1976, bez politické příslušnosti, statutární zástupce sboru Jednoty bratrské v Chrastavě)

Pocházím ze středních Čech. V 15 letech jsem se stal křesťanem, což výrazně ovlivnilo celý můj další život. Jsem ženatý, mám tři děti. Vystudoval jsem Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po civilní službě v Dětském domově v Sázavě jsem si doplnil vzdělání o speciální pedagogiku a zůstal v domově pracovat 13 let jako vychovatel.

V roce 2012 jsme se přestěhovali do Chrastavy, abychom podpořili vznik křesťanské střední školy. Z toho důvodu jsem si doplnil vzdělání o pedagogické minimum. Nejprve jsem pracoval tři roky v automotive jako měřící technik, poté tři roky jako ředitel obecně prospěšné společnosti Maják.

V lednu 2019 jsem po Šimonu Dvořákovi převzal vedení sboru Jednoty bratrské. Mým povoláním je starat se o lidi ve sboru a zajišťovat provoz jak projektů na podporu komunity (Komunitní centrum Bétel, Sociální službu pro seniory Přístav 3V), tak projektů, které mají za cíl podporovat ty neziskové (Secondhand u Bételu, Bétel bistro, Apartmán v Bételu).

V zastupitelstvu bych chtěl přinášet podněty z prostředí, ve kterém pracuji, ať už jde o práci s mládeží, s rodinami nebo se seniory. Vnímám, že lidé v každém věku mohou přispívat k tomu, abychom v Chrastavě mohli žít lépe. Chci aktivně podporovat rodinu, přátelství, mezigenerační vztahy a pomáhat těm, kteří to potřebují. Věřím, že lze osobním příkladem pozitivně ovlivňovat druhé. Osobně se ztotožňuji s cílem: Informovat a naslouchat v maximální možné míře občanům a být otevřeni jejich potřebám a názorům.