Kandidátka 11. Mgr. Věra Smolová

(nar. 14.01.1977, bez politické příslušnosti, sociální pracovnice)

Jmenuji se Věra Smolová, je mi 45 let a pracuji jako sociální pracovnice Domova svatého Vavřince v Chrastavě. V letech 2018 až 2022 jsem poprvé pracovala v Zastupitelstvu města Chrastava. Když mi starosta Michael Canov opět nabídl místo na kandidátce za Starosty pro LK, byla jsem potěšena. Je mi ctí podílet se na rozvoji našeho města, protože jsem rodilá Chrastavanka a mám toto město ráda.

Máme za sebou náročné roky spojené s pandemií covidu a myslím, že jsme v posledním volebním období odvedli dobrý kus práce, že dobře fungovala podpora ohrožených skupin obyvatel. Přestože je ekonomická situace v naší zemi nejistá, naše město stále vzkvétá, pokračují naplánované stavební akce, údržba a obnova komunikací, byla dokončena rekonstrukce školy ve Školní ulici, město grantovými programy podporuje sport, kulturu a spolkovou činnost. Dlouhodobě město podporuje charitní domov seniorů a také se zasadilo o rozšíření pracovní doby pečovatelské služby. Mám radost, že řadu úkolů vytyčených ve volebním programu se povedlo realizovat. Vnímám naše město jako bezpečné a otevřené pro potřeby obyvatel.

Pokud budu mít možnost i nadále pracovat v zastupitelstvu města, svou pozornost zaměřím na podporu sociálních služeb a dále na to, aby se zde dobře žilo všem skupinám obyvatel.