Kandidát 12. Pavel Neuber

(nar. 12.05.1993, bez politické příslušnosti, provozní restaurace)

Jmenuji se Pavel Neuber, je mi 28 let a celý svůj život žiji v Chrastavě. Vystudoval jsem obor číšník na SŠ gastronomie a služeb v Liberci, následně jsem na stejné škole absolvoval také dvouleté nástavbové studium se zaměřením na marketing a ekonomiku v podnikání.

Téměř ihned po ukončení studia jsem, za pomocí své rodiny, otevřel hospodu U Pavla zde v Chrastavě na Střeleckém vrchu, kterou provozuji již od roku 2014.

Díky své profesi se denně setkávám s mnoha našimi spoluobčany, kteří se mnou mnohdy sdílí jejich starosti a nápady spojené s naším městem a mohl bych tedy být i jejich hlasem v zastupitelstvu.

Práce v zastupitelstvu by pro mě byla novou zkušeností. Když přišla nabídka být součástí kandidátky do komunálních voleb, byl jsem potěšen zájmem o mou osobu a rád bych získal možnost rozšířit si svůj rozhled i o tuto oblast veřejného života. Celý svůj život jsem zvyklý se učit a poznávat nové věci a tak věřím, že bych byl platným členem zastupitelstva a snažil se prosazovat zájmy všech našich občanů.