Kandidátka 4. PharmDr.  Zdeňka Močárková

(nar. 22.12.1975, bez politické příslušnosti, farmaceutka, majitelka lékárny)

Jmenuji se Zdeňka Močárková a v Chrastavě žiji se svou rodinou více než 30 let. Jsem pyšná, že je naše město moderní, neustále se rozvíjí a usiluje o to, aby se zde občanům dobře žilo. Občanská spokojenost a otevřená komunikace mezi zástupci města a občany je klíčovým aspektem k zdravému úspěchu každého projektu. Kandidovat do dalšího volebního období jsem považovala za svou povinnost, neboť mám chuť pokračovat v započaté práci, stát u zrodu nových myšlenek a aktivně se zapojit do plnění volebního programu.

Vystudovala jsem Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy a téměř od konce studia pracuji jako lékárnice v lékárně v Chrastavě. Díky tomu mám možnost každodenního kontaktu s občany města, a mohu tak posoudit jejich potřeby zejména z oblasti zdravotnické péče. Při práci v zastupitelstvu města chci tyto zkušenosti zúročit a využít a usilovat o jejich naplnění tak, aby byla farmaceutická a zdravotnická péče kvalitní, bezpečná a dostupná  pro každého z nás. Budu se snažit, aby se i nadále v budoucnu dařilo tyto služby ve městě úspěšně rozvíjet.

V Chrastavě působím jako cvičitelka TJ Sokol Chrastava, chtěla bych se proto aktivně podílet na prosazování zájmů sportovních oddílů a zájmových spolků ve městě. Jako matka dvou dospívajících dětí spatřuji vedle kvalitního školství smysluplné trávení volného času dětí a mládeže za klíčový faktor pro zdravý vývoj mladé generace.