Kandidát 7. Roman Valeš

(nar. 23.10.1987, bez politické příslušnosti, digital strategist)

Jako Chrastavan, který žije v Chrastavě od narození, má v Chrastavě celou svou rodinu a od roku 2010 se věnuje rozvoji společenských aktivit (především jako trenér dětí a mládeže), mi nikdy nebylo dění v našem městě lhostejné.

Proto si vážím možnosti přivádět k životu i tady u nás témata, která mi jsou blízká i díky mému zaměstnání na Technické univerzitě v Liberci, kde mám na starosti online komunikaci a propagaci.

Mými prioritami v práci pro město jsou právě jednodušší, vstřícnější a otevřenější komunikace, digitalizace a využívání všech dnes již standardních technologií.

Leccos už se v této oblasti podařilo. Například nastavit a spustit online přenosy zastupitelstev tak, aby každý, i ten kdo se nemůže dostavit osobně, měl možnost zastupitelstvo sledovat.

Tedy sledovat rozhodnutí a aktivitu těch, které volí.

Dále například digitalizace komunikace mezi vzdělávací institucí a rodičem. Tak aby rodič měl možnost získat informace i jinak než z nástěnky nebo webu. Protože například informace v podobě notifikace na telefonu je rychlá a efektivní.

Z dosud nedodělaných (a věřím, že ne na dlouho) zlepšení v rámci naší komunikace je renovace chrastavského webu. Měl by být přehlednější, reprezentativnější, měl by splňovat všechna bezpečnostní kritéria a je potřeba ho propojit s dalšími kanály, jako jsou sociální sítě.

Právě na sítích by měla probíhat pravidelná komunikace jak směrem k občanům, tak od občanů k radnici s jasně danými a předem vytyčenými cíli a povinnostmi správce sociálních sítí. I to bude můj cíl.

Na práci radního mě však baví také setkávat se s tématy, která mi z pohledu mé profese nejsou až tak blízká. Proces porozumění nové problematice a její konzultace s relevantními odborníky je pro mě v práci radního vždy velmi obohacující.

Nacházet přínosy pro naše město, hledat nové možnosti a řešení je vždy výzva, které se chci věnovat i v dalším volebním období. Pro obyvatele Chrastavy, pro sebe i pro naše děti.

Budu rád za vaši podporu.

 

Videovizitka z prostředí pracoviště:

Videovizitka z chrastavské radnice: