ThMgr. Šimon Dvořák

(nar. 23.04.1966, bez politické příslušnosti, člen rady Jednoty bratrské)

Vystudoval jsem Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a od roku 1995 pracuji v církvi. Jsem ženatý. S manželkou máme tři dospělé děti a dvě vnoučata.

Do Chrastavy jsem s rodinou přišel v roce 2000 a do konce roku 2018 jsem byl správcem Sboru Jednoty bratrské v Chrastavě, který provozuje a rozvíjí Komunitní centrum Bétel. Od roku 2019 pracuji nadále v Jednotě bratrské, ale na jejím ústředí v Liberci a také jako jeden z koučů a pastoračních pracovníků pro kolegy správce sborů po celé republice. Manželka, jako vedoucí Komunitního centra Bétel a nyní i se mnou na některých pracovních cestách, je jedním z mých blízkých spolupracovníků.

Změna v zaměření mé práce je také důvodem, proč jsem na mou žádost na kandidátní listině v její dolní části. Tak, jak jsem předal vedení Jednoty bratrské v Chrastavě a Komunitního centra Bétel kolegovi Davidu Justovi, uvolnil jsem mu i své místo na kandidátce. On je ten, který je nyní trvale s mnoha občany Chrastavy a přirozeně poznává jejich radosti i těžkosti a tak jeho práce v zastupitelstvu může být velmi přínosná. Proto podporuji jeho zvolení, ale také celou kandidátku v čele s panem starostou Michaelem Canovem.

V zastupitelstvu a v radě města jsem pracoval bezmála 12 let. Většinu té doby jsem se mimo jiné podílel na úsilí o znovu založení střední školy v Chrastavě. Střední školu Jana Blahoslava se nakonec v roce 2021 podařilo založit, ale studenti maturitních oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika a Veřejnosprávní činnost (od školního roku 2023/2024 bude možné studovat také tříletý zdravotnický obor Ošetřovatel) na ni musí dojíždět do Hejnic.

Pokud bych byl přeci jenom znovu zvolen, rád bych nadále spolupracoval na naplňování vize města tak, jak je uvedena v jeho rozvojových plánech: „Aby Chrastava byla čistým a bezpečným městem, plným života a pohody v kontaktu s krásnou okolní přírodou, aby byla přívětivým domovem spokojených obyvatel, kteří v něm nacházejí nejen místo k přespání, ale také pracovní příležitosti a dostatečnou nabídku volnočasových aktivit.“