Kandidátka 6. Zita Václavíková

(nar. 13.08.1954, členka politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj, místostarostka města)

Narodila jsem se v Turnově, ale v šesti letech jsme se přestěhovali do Chrastavy a zde od té doby, s přestávkou pár let, žiji stále.

Léta jsem pracovala v kultuře, od roku 1990 jsem byla zastupitelkou a od komunálních voleb v roce 2010 pracuji jako místostarostka města. V této funkci mám zejména na starosti školství, kulturu a sport, Sbor dobrovolných hasičů, práci s osadními výbory Vítkova a Andělské Hory, honitby, neziskové a zájmové organizace, spolupráci s partnerskými městy a další.

Je to práce zasahující všechny oblasti života ve městě a jsem šťastná, že jsem mohla přispět k dobrému dílu.

Ráda bych i nadále přispěla svou prací pro rozvoj našeho města, pro spokojenost našich občanů a vytvářela dobré podmínky pro život v naší Chrastavě.

Do minulých komunálních voleb jsem šla s mottem: Chrastava je náš domov – tak ať se nám zde dobře žije“ a  jdu s ním i do voleb 2022.

Starat se o  svůj domov a snažit se ho zvelebovat je pro mne tou nejlepší prací a zároveň i odměnou.