1. Sečte se počet hlasů pro každou volební stranu
  2. Počet hlasů se rovná základnímu volebnímu číslu, další čísla jsou základ/2, základ/3, základ/4, základ/5, základ/6, základ/7 atd. Příklad – volební strana dostane 100 hlasů jako celek (jeden velký křížek u strany) = 1900 hlasů (100 x 19), dále 100 hlasů jako celek, ale přitom průměrně 5 křížků dostanou kandidáti jiné volební strany = 1400 hlasů [100 x (19 – 5)] a dále 700 křížků u jednotlivých kandidátů = 700 hlasů. Celkem volební strana získala 4000 hlasů (1900 + 1400 + 700). Volební čísla jsou: 4000, 2000 (4000/2), 1333 (4000/3, 1000 (4000/4), 800 (4000/5), 667 (4000/6), 5714 (4000/7), 500 (4000/8), 444 (400/9), 400 (4000/10)…..atd.
  3. Volební čísla od všech volebních stran se seřadí od největších po nejmenších. 19 největších čísel ze všech stran znamená mandát zastupitele. Tzn., že daná volební strana dostane tolik mandátů, kolik se jejich čísel vešlo do 19 největších čísel.
  4. Kandidáti se v dané volební straně seřadí. Základní pořadí je takové, jaké je na kandidátce. Dopředu však přeskakují kandidáti, kteří získali min. o 10% víc křížků než je průměr na dané kandidátní listině. Příklad – Ve výše uvedeném příkladě volební strana získala 4000 hlasů, tzn. průměr činí 211 hlasů (4000/19). Nahoru skáče kandidát, který získal 232 hlasů (211 x 1,1). Pozn. pokud někdo dá křížek celé kandidátce, dává tím hlas každému jednotlivému kandidátovi.

Jak volit Starosty pro Liberecký kraj

Doporučení příznivcům Starostů pro Liberecký kraj aneb jak zvolit naše kandidáty do zastupitelstva města:

  1. Doporučení pro ty, kteří chtějí, aby Starostové pro Liberecký kraj získali co největší počet mandátů, pozici starosty a dalších míst v radě: Jedním křížkem označit kandidátní listinu Starostové pro Liberecký kraj. Tzn. 19 hlasů a maximální šanci na co největší číslo volební strany, tím pádem maximálního počtu mandátů a maximálního vlivu při volbě starosty, místostarosty a dalších členů rady.
  2. Doporučení pro ty, kteří sice chtějí, aby Starostové pro Liberecký kraj získali pozici starosty a dalších míst v radě, ale velmi jim záleží i na zisku mandátů některých osobností na jiných kandidátkách. Jedním křížkem označit kandidátní listinu Starostové pro Liberecký kraj a k tomu křížky pro kandidáty z jiných stran (čím méně, tím lépe pro nás).
  3. Doporučení pro ty, kteří nám sice fandí, ale je pro ně prioritní si zakřížkovat všech 19 kandidátů napříč volebními stranami. Zakřížkovat si svých 19 favoritů. Čím více jich bude na naší kandidátce, tím lépe pro nás.
  4. Doporučení pro ty, kteří fandí jiné volební straně, ale některým z nás také. Jedním křížkem označit jinou kandidátní listinu a k tomu křížky pro kandidáty z naší kandidátky (čím více, tím lépe pro nás).

Děkujeme za každý hlas dle výše uvedených variant.

Přejeme Vám šťastnou volbu!

Ideálně vyplněný hlasovací lístek