Ing. Miroslav Balcar

(nar. 28.02.1959, bez politické příslušnosti, OSVČ)

Jmenuji se Miroslav Balcar. Narodil jsem se v Liberci, v rodině, která zde žila již před 2. světovou válkou. Po ukončení studia na ČVÚT v Praze jsem celou dobu pracoval v silničním stavitelství.

Pokud budu zvolen do zastupitelstva, tak bych byl rád, aby se na komunální úrovni nedělala politika.

Přál bych si, aby rozhodování zastupitelů nebylo podle vůle politických stran, ale podle přání a vůle voličů a  v neposlední řadě podle zdravého (selského) rozumu jednotlivých zastupitelů.

 

Kandidát 8. Ing. Miroslav Balcar