Helena Kačenová

(nar. 22.10.1984, bez politické příslušnosti, lektor hudební školy)

Dobrý den, jmenuji se Helena Kačenová, narodila jsem se v roce 1984 v Liberci a od dětství žiji v Andělské Hoře u Chrastavy. Jsem šťastně vdaná, mám dvě děti. Od roku 2014 jsme také hostitelskou rodinou zahraničních studentů. Vystudovala jsem německé gymnázium a poté pomaturitní studium anglického jazyka. Od svých 10 let hraji na kytaru. Lásku k hudbě jsem zdědila po svém otci. Postupně se můj koníček proměnil v  zaměstnání a od roku 2005 vyučuji v chrastavské hudební škole hru na kytaru. Abych svou práci dělala co nejlépe, rozšířila jsem si své vzdělání v roce 2017 studiem pedagogiky. Od roku 2012 jsem členkou osadního výboru v Andělské Hoře.

Práce s lidmi mne baví a naplňuje. Zajímám se  o dění ve městě a ráda bych se podílela na jeho dalším rozvoji.

 

Kandidátka 10. Helena Kačenová