SLK Chrastava – stručná, zkrácená verze volebního programu 2022–2026

Vážení spoluobčané, předkládáme Vám náš volební program pro období 2022 – 2026. V případě volebního úspěchu se jej budeme snažit úspěšně plnit.

Naše priority:

Podpora a spolupráce se školami a školskými zařízeními

Kvalitní a dostupná zdravotní péče

Podpora sociálních služeb, veřejné dopravy a služeb ostatních

Bezpečnost ve městě

Péče o životní prostředí

Náš cíl:

Informovat a naslouchat v maximální možné míře občanům a být otevřeni jejich potřebám a názorům

Naše motto:

„Město, kde se dobře žije.“

Programová prohlášení:

 1. Zlepšení technického stavu školních budov, renovace jejich interiéru, lepší vybavenost zahrad mateřských škol, nové školní hřiště ve Vítkově
 2. Snaha o rekonstrukci budovy základní školy v Revoluční ulici
 3. Další postupná renovace budovy zdravotního střediska
 4. Podpora ambulantní i terénní pečovatelské služby, podpora charitního domova pro seniory Domova sv. Vavřince
 5. Rozvoj kultury a sportu ve městě, podpora aktivit pro seniory a rodiny s dětmi
 6. Rozšíření, rekonstrukce a opravy dětských hřišť a parků, nově utvářený prostor pod hasičským muzeem
 7. Finanční a mediální podpora místních spolků a zájmových organizací, finanční pomoc TJ Spartak s vybudováním tenisového kurtu
 8. Pořádání kulturních a společenských akcí: Chrastavské slavnosti, koncerty, vánoční trhy, rozsvěcení vánočního stromu, Mikulášská nadílka, Vavřinecká pouť, městské plesy
 9. Snaha o zajištění pravidelného veřejného bruslení na městském kluzišti v zimních měsících
 10. Maximální využití nově zrekonstruovaného areálu koupaliště pro akce rodin s dětmi
 11. Zajištění bezpečnosti ve městě ve spolupráci s městskou policií a Policií České republiky, důraz na prevenci kriminality
 12. Podpora chrastavského Sboru dobrovolných hasičů
 13. Spolupráce na plánované rekonstrukci vlakového nádraží
 14. Využívání „fondu voda“ (budování čističek odpadních vod) a „fondu fasáda“ (opravy fasád, oken, střech)
 15. Efektivní třídění odpadů
 16. Obnova a údržba komunikací
 17. Řádná péče o městské objekty, památky a podpora bydlení (nové lokality)
 18. Zpracování nové energetické koncepce
 19. Spolupráce s občany a rozvoj okrajových částí města (Andělská Hora, Vítkov, Víska, Vysoká)
 20. Rozvoj spolupráce v oblasti kultury, školství a sportu s partnerskými městy Eichstätt v Bavorsku a Lwówek Śląski v Polsku
 21. Rozvoj všech komunikačních kanálů města, tradičních (Chrastavské listy, rozhlas, informační tabule), moderních (uživatelsky příjemné webové stránky, YouTube, Facebook, Instagram, TV Chrastava) i nově vytvořených (podcasty, live přenosy). Jejich správa, údržba a aktuálnost
 22. Transparentní zveřejňování hospodaření města a všech jeho subjektů
 23. Podíl na pomoci jiným městům, obcím a zemím, zasaženým živelnou pohromou, katastrofou či válkou, jako nyní napadené Ukrajině a jejím občanům
 24. Chránit zájmy města za všech okolností

Zde najdete úplnou, nezkrácenou verzi našeho volebního programu: Volební program 2022–2026 

Starostové pro Liberecký kraj
V Chrastavě dne 12. dubna 2022

Stručná, zkrácená verze volebního programu pro období 2022–2026