ThMgr. Šimon Dvořák

(nar. 23.04.1966, bez politické příslušnosti, správce sboru)

Vystudoval jsem Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a od roku 1995 pracuji v církvi. Jsem ženatý, máme tři děti, dva synové jsou již dospělí. Do Chrastavy jsem s rodinou přišel před osmnácti lety za prací v Jednotě bratrské. Manželka, jako vedoucí Komunitního centra Bétel, je jedním z mých spolupracovníků. Mým povoláním je práce s lidmi. V rámci komunitního centra se mohu setkávat s mnoha lidmi všech generací. Mohu slyšet, co se jim v našem městě líbí, co by rádi změnili. To, co je podnětné mohu přinášet do práce zastupitele.

Do zastupitelstva města jsem byl zvolen v roce 2010 a znovu v roce 2014. Vážím si této svěřené důvěry. Jako člen rady města se pravidelně setkávám s vedením města. Velmi si vážím starosty pro erudici a jeho obrovské nasazení. Ne ve všem vždy musíme mít stejný názor, ale jeho práci bych chtěl i nadále podporovat. Uvědomuji si, že vždy je, co zlepšovat a také, že je potřeba nejen začít, ale hlavně vytrvat. Pokud znovu dostanu důvěru, chci nadále usilovat o to, abychom byli otevřeným městem pro své obyvatele, ale také pro všechny dobré věci, které do tohoto města budou přicházet.

Ze své praxe vím, že život není vždy jen jednoduchý, proto bych se chtěl podílet na tom, aby naše město bylo přívětivým domovem, kde každý občan nachází osobní přístup a potřebnou pomoc, kde se také sám může aktivně zapojit do pomoci druhým.  Jako svůj velký úkol také vidím úsilí o založení střední školy v Chrastavě. Návrat středního školství do Chrastavy znamená návrat k dobrým chrastavským tradicím (třicetiletá existence středního odborného učiliště a víceleté gymnázium), kdy naše město sehrávalo důležitou úlohu pro celé území.

Kandidát 5. ThMgr. Šimon Dvořák