PharmDr. Zdeňka Močárková

(nar. 22.12.1975, bez politické příslušnosti, farmaceutka)

V Chrastavě žiji od svých 14ti let, vystudovala jsem Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a později jsem na téže fakultě obhájila doktorát z klinické farmacie. Jako lékárnice pracuji v Lékárně v Chrastavě. Mám dvě děti, které navštěvují chrastavskou základní školu a velkou část svého volného času trávíme v zájmových organizacích města. Již několik let působím jako cvičitelka dětských složek T.J. Sokol Chrastava v oddílech všestrannosti. Zajímám se o dění kolem sebe, jsem hrdá na to, že žiji v aktivním městě, které se rozvíjí, podporuje školství a vzdělání, snaží se zlepšovat a naslouchá potřebám svých obyvatel. Chci podporovat zdravotnickou péči, její dostupnost a kvalitu, stejně tak rozvoj služeb drobných podnikatelů. Přispívat k smysluplnému a aktivnímu trávení volného času dětí i dospělých a rozvoji sportu v Chrastavě. Občanskou spokojenost spatřuji jako klíčový faktor pro další vývoj města.

Kandidátka 4. PharmDr. Zdeňka Močárková