Zita Václavíková

(nar. 13.08.1954, členka politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj, místostarostka města)

Narodila jsem se v Turnově, ale v 6-ti letech jsme se přestěhovali do Chrastavy a zde od té doby, s přestávkou pár let, žiji stále.

Léta jsem pracovala v kultuře a od komunálních voleb v roce 2010 pracuji jako místostarostka města. V této funkci mám zejména na starosti školství, kulturu a sport, Sbor dobrovolných hasičů, práci s osadními výbory Vítkova a Andělské Hory, honitby, neziskové a zájmové organizace, spolupráci s partnerskými městy a další.

Je to práce zasahující všechny oblasti života ve městě a jsem šťastná, že jsem mohla přispět k dobrému dílu.

Když projíždím jinými městy a vesničkami – ne všude  je vidět tak velká změna jako u nás, myslím, že se opravdu odvedl pořádný a poctivý kus práce.  V uplynulých letech se podařilo pokročit a zlepšit podmínky ve všech již zmíněných oblastech.

Do minulých komunálních voleb jsem šla s mottem: Chrastava je náš domov – tak ať se nám zde dobře žije“ a  jdu s ním i do voleb 2018.

Starat se o  svůj domov a snažit se ho zvelebovat je pro mne tou nejlepší prací a zároveň i odměnou.

Kandidátka 3. Zita Václavíková